عمکرد شهرداری 1

ساخت سوئیت های جدید جهت اسکان مسافرین

آسفالت معابر شهرستان در فصل تابستان

افتتاح کتابخانه عمومی