پاکسازی محوطه طرح سالمسازی دریا توسط شهرداری آستارا
پاکسازی محوطه طرح سالمسازی دریا توسط شهرداری آستارا
 ٠٨:١٥ - يکشنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید شهردار آستارا از نحوه رسیدگی به فضای سبز شهری
بازدید شهردار آستارا از نحوه رسیدگی به فضای سبز شهری
 ٠٨:١٤ - يکشنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه شهردار آستارا با مسئولین دوایر شهرداری در خصوص ارائه‌ی خدمات مطلوب به شهروندان
جلسه شهردار آستارا با مسئولین دوایر شهرداری در خصوص ارائه‌ی خدمات مطلوب به شهروندان
 ٠٨:١٣ - يکشنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید میدانی فرماندار ، شهردار ، ریاست شورای اسلامی شهر آستارا و اصحاب رسانه از پروژه های عمرانی شهرداری آستارا
بازدید میدانی فرماندار ، شهردار ، ریاست شورای اسلامی شهر آستارا و اصحاب رسانه از پروژه های عمرانی شهرداری آستارا
 ١٢:٠٦ - پنج شنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
ادامه عملیات آسفالت معابر شهری توسط شهرداری آستارا
ادامه عملیات آسفالت معابر شهری توسط شهرداری آستارا
 ٠٨:٤٤ - پنج شنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید از پروژه ساماندهی و تجهیز طرح سالم‌سازی دریا
بازدید از پروژه ساماندهی و تجهیز طرح سالم‌سازی دریا
 ٠٨:٤٢ - پنج شنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید دکتر معیتی ،شهردار آستارا از پروژه‌های عمرانی شهرداری
بازدید دکتر معیتی ،شهردار آستارا از پروژه‌های عمرانی شهرداری
 ٠٨:٤١ - پنج شنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
عملیات ضدعفونی معابر شهری توسط شهرداری آستارا
عملیات ضدعفونی معابر شهری توسط شهرداری آستارا
 ٠٨:٤٠ - پنج شنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
عملیات زیرسازی معابر شهری توسط شهرداری آستارا
عملیات زیرسازی معابر شهری توسط شهرداری آستارا
 ٠٨:٣٩ - پنج شنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه اداری شهردار آستارا با مسئولین دوایر شهرداری در خصوص اهمیت تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به امورات اداری .
جلسه اداری شهردار آستارا با مسئولین دوایر شهرداری در خصوص اهمیت تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به امورات اداری .
 ٠٨:٣٨ - پنج شنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید دکتر معیتی شهردار آستارا از پروژههای عمرانی شهرداری
بازدید دکتر معیتی شهردار آستارا از پروژههای عمرانی شهرداری
 ١٢:٤١ - شنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده اجاره یک باب مغازه جنب آرامستان ( نوبت سوم )
آگهی مزایده اجاره یک باب مغازه جنب آرامستان ( نوبت سوم )
 ١٢:٤٠ - شنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده اجاره یک باب مغازه جنب آرامستان ( نوبت اول )
آگهی مزایده اجاره یک باب مغازه جنب آرامستان ( نوبت اول )
 ١٢:٣٥ - شنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید دکتر معیتی ، شهردار آستارا از روند اجرای پروژه های عمرانی شهرداری .
بازدید دکتر معیتی ، شهردار آستارا از روند اجرای پروژه های عمرانی شهرداری .
 ١٢:٠٤ - پنج شنبه ١١ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید دکتر معیتی ، شهردار آستارا از روند اجرای پروژه های عمرانی شهرداری .
بازدید دکتر معیتی ، شهردار آستارا از روند اجرای پروژه های عمرانی شهرداری .
 ١٢:٠٣ - پنج شنبه ١١ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>